<<<   Фото 68   | |   Фото 70   >>>

69

Свастика на Монете, Крит, 1500—1000 до н.э.

Свастика на Монете, Крит, 1500—1000 до н.э.
X