<<<   Фото 20   | |   Фото 22   >>>

21

Изображение Ахура-Мазды в зороастрийском храме (Язд, Иран)

Изображение Ахура-Мазды в зороастрийском храме (Язд, Иран)
X