<<<   Фото 17   | |   Фото 19   >>>

18

Добыча соли на солончаке Уюни

Добыча соли на солончаке Уюни
X