<<<   Фото 70   | |   Фото 72   >>>

71

Кладка в Гранитном храме на плато Гиза (Египет)

Кладка в Гранитном храме на плато Гиза (Египет)
X